top of page

賽馬會「趣看文言」戲劇教育計劃 - 啟動禮

已更新:2023年10月17日

新計劃,新開始,當然要有啟動禮啦!【賽馬會「趣看文言」戲劇教育計劃】啟動禮即將舉行,我哋除咗會介紹我哋嘅計劃,仲會分享一啲戲劇教學小貼士,而且邀請到參加過7A戲劇 X 文言嘅老師分享經驗,學生點樣透過7A嘅戲劇教學活動,講下學生點樣由好驚古文變成享受學文言文!


活動回顧:啟動禮🎈🎈


喺天氣不穩同交通受阻嘅情況下,我哋依然舉行咗【賽馬會「趣看文言」戲劇教育計劃】啟動禮,正式開始未來三年嘅計劃。感謝各位來賓到場支持,亦感謝幾位校長同老師分享過往參加我哋「戲劇X文言」戲劇教育活動嘅經驗:同學由對文言文耍手擰頭,變成主動爭取排練文言說書表演,又可以幫助到學校嘅德育及語文科教學!💯💯

演教員團隊今次亦分享咗少少巡迴選段同埋教學方法,想親身經歷好玩有益嘅文言學習旅程,大家記得要繼續留意我哋各項學校及公眾活動消息喇~📚
bottom of page