7A班戲劇組發展至今,感謝一直支持我們的朋友,作為一個小型劇團,我們面對資源上的困肘。我們懇請閣下能慷慨解囊,支持我們推動更多劇藝活動。凡捐款 HK $100或以上的朋友可獲發收據,以便報稅時用作申請扣稅之用。捐款達 HK$ 500 或以上者,將獲贈紀念品一份,以作鳴謝。
請填妥以下回條,寄回 「香港灣仔港灣道2號藝術中心 8 樓 7A 班戲劇組收」,或傳真至 2802 0798。我們衷心多謝您的支持!
捐 款 回 條
姓  名︰
(中)  
(英)  
電  話︰
(日間)  
(夜間)  
電郵地址︰   
郵寄地址︰   
本人現捐助 HK$ ____________________ 作為支持7A班戲劇組的劇藝工作之用。
捐款者簽署︰_______________________________
日期︰_______________________________
捐款方法︰ 劃線支票(捐款支票抬頭請填上 「Class 7A Drama Group Limited」,並於支票背面寫上您的名字。)